CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 8 – NĂM 2024

 • Chương Trình Tổng thể
 • Chương Trình Dành Cho Điều dưỡng
 • Thứ Bảy, ngày 20/04/2024, 🏢 Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định

  07:00: 🔔 Đăng ký [Registration]

  10:00 – 12:00: Phiên thực hành [Hands-on training] - Hội trường [Hall] 4,5,6 

  12:00 – 13:00: 🍱 Ăn trưa [lunch] - Hội trường [Hall] 2

  13:00 – 15:00: 📖 Phiên toàn thể [Plenary session] - Hội trường [Hall] 2

  15:00 – 15:30: ☕ Giải lao [Break]

  15:30 – 17:00:

  Phiên [Session] 2.1 - Hội trường [Hall] 1

  Phiên [Session] 2.2 Hội trường [Hall] 2

  17:00: Bế mạc [Closing remarks]

 • Chương Trình Dành Cho Bác sĩ

  NGÀY 1: THỨ SÁU NGÀY 19/04/2024, 🏢 Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định

  10:00 – 13:00: 🔔 Đăng ký - Tiếp đón đại biểu [Registration]

  13:00 – 14:00: Olympus Satellite Symposium - Hội trường [Hall] 3

  13:00 – 15:00: (diễn ra cùng lúc 02 lớp)

  • Hợp tác nội soi Việt - Nhật [Vietnam - Japan endoscopic cooperation] Hội trường [Hall] 1
  • Ferring Satellite Symposium - Hội trường [Hall] 2

  13:00 – 14:50: (diễn ra cùng lúc 02 lớp đào tạo thực hành)

  • Đào tạo thực hành [Hands-on training course] 1- Hội trường [Hall] 4
  • Đào tạo thực hành [Hands-on training course] 2- Hội trường [Hall] 5
  • Đào tạo thực hành [Hands-on training course] 3- Hội trường [Hall] 6

  15:00 – 17:00 Đào tạo liên tục [CME course] - Hội trường chính [main hall]

  18:30: Khai mạc và tiệc tối [Opening ceremony & Gala dinner]

  Khách sạn ANYA PREMIER QUY NHƠN, Đ/C: 44 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

  ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

  NGÀY 2: THỨ BẢY NGÀY 20/04/2024

  07:00 – 08:00:  🔔 Đăng ký - Tiếp đón đại biểu [Registration]

  08:00 – 09:30: Phiên toàn thể [Plenary session] - Hội trường chính [main hall]

  Phiên [Session] 1

  09:30 – 10:00: Giải lao [break]

  10:00 – 13:00: Biểu diễn thực hành [Live case demonstrations] - Hội trường chính [main hall]

  Truyền trực tiếp từ BVĐK Tỉnh Bình Định [Live transmission from Binh Dinh Hospital]

  12:00 – 13:00: 🍱 Ăn trưa [lunch box]- Hội trường chính [main hall]

  13:00 – 13:30: Giải lao [break]

  13:30 – 15:00: (diễn ra cùng lúc 03 phiên: 3.1, 3.2, 3.3)

  Phiên [Session] 3.1- Hội trường chính [main hall]

  Phiên [Session] 3.2  - Hội trường [Hall] 1

  Phiên [Session] 3.3 - Hội trường [Hall] 3

  15:00 – 15:30: Giải lao [break]

  15:30 – 17:00: (diễn ra cùng lúc 04 phiên: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

  Phiên [Session] 4.1 - Hội trường [Hall] 3

  Phiên [Session] 4.2 - Hội trường [Hall] 4

  Phiên [Session] 4.3 - Hội trường [Hall] 5

  Phiên [Session] 4.4 - Hội trường [Hall] 6

  17:00: Bế mạc [Closing remarks]

  GS.TS Trần Văn Huy